تبلیغات
وبلاگ شخصی توفیق بیتوشی - به مَن !

تازه ها : ظرفیت شعر ایرانی جهانی نیست . . .
نویسنده :توفیق بیتوشی
تاریخ:سه شنبه 16 مهر 1392-12:55 ب.ظ

به مَن !

به مَن !

با چنان رقصی فرو می افتی  و . .  

به مَن !

با چنان رقصی فرو می افتی  و با آن ناز و حشوه ، که بلافاصله می خوانمش :  باید تغییرکرد ! به مِهرت ! نقاش  می گردی و یاد می دهی اگر دگرگونی نباشد ، همه چیز می پوسد .  " شوری " می شوی و رقصی ، شاید آهنگش " باران " ! که هی تو ،  " نگران "  نباش روزی دیگر در پیش است، رُستنی ، رویشی نو ! تو مقصدی در انتهای راه ! از ابر به سرما ؛ از سرما به گُل ! شعاری میشوی ، هرگز " بن بستی " نیست . باید افتاد و برخاست ، باید افتاد و برخاست ! . . . ای برگ ِ زرین ، مُعلق بین زمین و هوا  ، چه درس ها که نیستی به من به بهاری دیگر !!!

بیتوشی


Check PageRank