تبلیغات
وبلاگ شخصی توفیق بیتوشی - نامه ای به دوست !

تازه ها : ظرفیت شعر ایرانی جهانی نیست . . .
نویسنده :توفیق بیتوشی
تاریخ:دوشنبه 22 مهر 1392-11:28 ق.ظ

نامه ای به دوست !

آپلود عکس

اولین نامه ام این بود : " این قلم ضعیف است ...

نامه ای به دوست !

اولین نامه ام این بود : " این قلم ضعیف است " ! ننوشتی ننویس و هرگز پیشنهادی ندادی . من می نوشتم و به " روح " پاکش تقدیم می کردم گاهی در حد ِ یک " جمله  " ؛ ضعیف ! او حتمً از اهالی " قلم " بود و بیشتر  واز  نون  القلم می آمد ! بزرگ بود و چاپ می کرد  . من تعجب می کردم تک جمله و چاپ ! ادامه دادم و ادامه . تشویق می کرد و ترغیب . یک بار نوشت : " نوشته های شما خاص است به همین خاطر با آن همه ضعفی که دارد " قبولش " دارم "  ! تشویق کرد تا نقطقه سر خط را فهمیدیم و گاهی فهماندیم ! نون نوشتن با قلمی شکسته که اشک می بارد و گاهی از ؛ " غم " می زاید ، گاهی مستند ، گاهی مستاصل و اما ، " حوصله ی " او ، او ! ... ای چهره ی مُصمم ، میدانی حروف خاکستری من را تاریخ کردی ، به ثبت رساندی ... تو قلمی ، قلم ! تو شریانی در رگ های خونی حروفم در سلول های مُرده ی خاکستری این مغز که کمی  " روانشناسی " خوانده ! تو از امروزی و بزرگ بزرگ . قلمم ؛ قلمم !

ارسال ادامه دارد .

بیتوشی


Check PageRank